+48 661 075 855

biuro@big-kam.pl

ul. Świdnicka 7A

58-150 Rogoźnica

Zakiszanie ziarna kukurydzy w big-bagach – co warto wiedzieć?

big kam kukurydza

Typowy dla Polski klimat sprawia, że zbiór kukurydzy z pól uprawnych następuje zwykle w połowie października, a więc wtedy, gdy warunki atmosferyczne prowadzą do tego, że ziarna charakteryzują się wysoką wilgotnością. Sprzyja to rozwojowi bakterii i pleśni, przez które ziarna szybciej się psują. Można temu zapobiegać poprzez natychmiastową konserwację (następującą do 24 godzin od momentu zbioru). Dzięki temu powstaje idealna pasza dla zwierząt takich jak: trzoda chlewna, bydło mleczne i opasowe, a także konie, owce, króliki, kozy, czy gęsi. Kiszonka ta nie jest odpowiednia dla drobiu.

Zaprezentowane poniżej informacje to ważne wskazówki dla rolników, bez względu na wielkość prowadzonych przez nich gospodarstw – warto się z nimi zapoznać, a potem stosować w praktyce, aby karmić zwierzęta wysokie jakości paszą.

Zakiszanie ziarna kukurydzy – co trzeba wiedzieć na ten temat?

Kiszenie kukurydzy, zaraz obok jej suszenia, to jedna z metod konserwacji zebranych z pola ziaren przeznaczonych na paszę, która pozwala je długo i bezpiecznie przechowywać, a następnie wszechstronnie wykorzystywać w swoim gospodarstwie domowym. Przewaga kiszenia nad suszeniem przejawia się w wielu kwestiach, a najważniejsze jest to, że opcja wymieniona jako pierwsza jest zdecydowanie tańsza, co współcześnie, w okresie szalejącej inflacji, stanowi dla wielu osób kluczowy argument. Jednocześnie zakiszanie ziaren kukurydzy pozwala ograniczyć straty składników pokarmowych w przygotowywanym dla zwierząt pożywieniu.

Zakiszanie ziarna kukurydzy w big-bagach, silosach, czy rękawach workowych polega na tak zwanym zakwaszaniu masy roślinnej kwasem mlekowym, który jest wytwarzany przez bakterie w warunkach beztlenowych. Odpowiednie stężenie kwasu mlekowe sprawia, że ziarna kukurydzy nie psują się, dlatego można przechowywać je przez dłuższy czas. Pasza w postaci zakiszonych ziaren kukurydzy jest łatwo dostępna, wysokoenergetyczna (ma zawartość energetyczną najwyższą wśród wszystkich zbóż) oraz smakowita, charakteryzuje się też dużą strawnością, ponadto ma w sobie sporo skrobi i tłuszczu, a niewiele włókna surowego.

Kiszenie w silosach – zalety i wady

Jedną z dostępnych opcji jest zakiszanie ziaren kukurydzy w silosach. Są to wykorzystywane w rolnictwie zbiorniki (płaskie lub pionowe) przeznaczone do składowania dużej ilości materiałów sypkich. Kiszenie i magazynowanie w nich kukurydzy zda egzamin zwłaszcza w wielohektarowych gospodarstwach, w których zbierane każdego roku plony są imponujące. Przy tej metodzie kluczową rolę odgrywa mocne ubicie rozdrobnionego ziarna (konieczne jest staranne pocięcie roślin na sieczkę, której każdy z elementów będzie miał zaledwie 8-10 milimetrów) oraz zadbanie o szczelne zamknięcie silosu. Natomiast przy wybieraniu porcji kiszonki trzeba działać tak, żeby naruszona została jak najmniejsza powierzchnia.

Kiszenie w rękawach workowych – zalety i wady

Drugie wejście to zakiszanie ziarna kukurydzy w foliowych rękawach workowych, gdzie panuje atmosfera sprzyjająca intensywnym procesom fermentacji. To metoda polecana zwłaszcza w dużych gospodarstwach, mogą się na nią zdecydować także rolnicy, którzy współpracują z sąsiadami. Kiszenie w rękawach workowych zapewnia uzyskanie satysfakcjonujących rezultatów, a więc wysokiej jakości kiszonki i to niezależnie od zawartości suchej masy, czy stopnia pierwotnego rozdrobnienia ziaren. Ponadto straty powstałe w czasie kiszenia są bardzo niskie – wynoszą zaledwie kilka procent, co jest naprawdę zadowalającym wynikiem. Do napełniania rękawów stosuje się specjalistyczne maszyny, z kolei samo miejsce usytuowania rękawów workowych powinno być wyrównanie i poziome. Spakowane tam ziarna mogą być magazynowane nawet przez dwa lata.

Kiszenie w big-bagach – zalety i wady

Naszym zdaniem jednym z najlepszych pomysłów jest zakiszanie ziarna kukurydzy w big-bagach, o których mocnych stronach można powiedzieć naprawdę wiele. W tym przypadku zapewniają one hermetyczne warunki i zabezpieczają ziarno, dlatego proces fermentacji zachodzi bez żadnych przeszkód. Ze względu na najczęściej występujące rozmiary worków big-bag, wskazane tutaj rozwiązanie sprawdza się zwłaszcza w mniejszych gospodarstwach, gdzie plony nie są aż tak duże. Wybór takiego sposobu przechowywania ziaren jest równocześnie atrakcyjny z ekonomicznego punktu widzenia, ponieważ zakup big-bagów nie jest inwestycją nadmiernie obciążającą budżet.

Zakiszanie ziarna kukurydzy w big-bagach może odbywać się w workach o dowolnej wielkości (dostępne są one w wersji standardowej, jak i niestandardowej). Istnieje możliwość, aby w razie potrzeby, zaopatrzyć się w kontenery wyposażone w dodatkowe elementy, takie jak: klapy, czy kominy oraz fartuchy zasypowe i wysypowe, które znacznie ułatwiają wykonywanie czynności związanych z załadowywaniem oraz rozładowywaniem określonych ładunków. Wskazany przykład pokazuje, że bez dwóch zdań jedną z najważniejszych zalet worków big-bag, jest uniwersalność oraz możliwość ich wszechstronnego zastosowania – w tym przypadku również w szeroko rozumianej branży rolno-spożywczej.

Zakiszanie ziarna kukurydzy w big-bagach – podsumowanie

Wiedzę dotyczącą tego, jak przebiega zakiszanie ziarna kukurydzy w big-bagach, silosach, czy rękawach workowych oraz wskazującą na plusy i minusy każdej z wymienionych opcji, zaleca się uzupełnić o wytyczne związane z wyborem odpowiedniej odmiany kukurydzy. Decydując się na konkretny jej rodzaj trzeba wziąć pod uwagę między innymi długość okresu wegetacji, czy typ uziarnienia, a jednocześnie skupiać się na zastosowanej gęstości siewu, ale i planowanych sposobach nawożenia. Trzeba też pamiętać, aby zawsze zakiszać same ziarna, a więc bez kolb.

Po jakim czasie kiszonka z ziaren kukurydzy nadaje się do skarmiania? Co do zasady na to, aby zaszły w niej wszystkie procesy fermentacyjne potrzeba około 6-8 tygodni – po upływie wskazanego okresu zachowuje ona wszystkie wartości odżywcze. O tym, czy kiszonka jest dobra świadczą jej charakterystyczne cechy, do których najczęściej zalicza się: brak pleśni oraz wszelkich zanieczyszczeń, kolor podobny do barwy materiału wyjściowego, a także lekko kwaskowy zapach. Właśnie w taki sposób, korzystając między innymi w wytrzymałych, wykonanych z elastycznego materiału worków big-bag, można uzyskać paszę dla hodowanych zwierząt. Już teraz zaopatrz się w tanie i solidne worki big-bag o dowolnej pojemności i w praktyce oceń, jak sprawdzają się one podczas procesu tworzenia kiszonki z ziaren kukurydzy.

Polecane wpisy
odpady rozbiórkowe w big bagach
Jak przygotować odpady rozbiórkowe do wywozu?

Skutkiem ubocznym przeprowadzania prac rozbiórkowych albo remontowych jest wygenerowanie sporej ilości problematycznych odpadów. W efekcie niezbędne okazuje się nie tylko Czytaj więcej

worki na odpady budowlane
Worki na odpady budowlane — na co zwrócić uwagę przy zakupie?

Wielofunkcyjność, trwałość, łatwa obsługa – to synonimy worków big bag, które cieszą się coraz większą popularnością na rynku. Wykonane z Czytaj więcej

Worki budowlane na gruz czy kontener
Worki budowlane na gruz czy kontener — co wybrać?

Niegdyś kontenery budowlane były niekwestionowanym wyborem na placach budowy, lecz coraz częściej ich miejsce zajmują worki budowlane na gruz. Dowiedz Czytaj więcej

przewóz materiałów sypkich w big bagach
Jak wygląda bezpieczny transport materiałów sypkich?

Jakie są największe wyzwania w zakresie transportu sypkich materiałów? O co zadbać, organizując przewóz tego typu towarów, aby zatroszczyć się Czytaj więcej

Nowość! Kreator worków

Od teraz możesz na naszej stronie samodzielnie stworzyć i zamówić swoje worki Big Bag

Sprawdź